לאור קשיי תקציב הוחלט באוניברסיטת חיפה לסגור את הגלריה לאמנות.
מדובר על "הקפאת" פעילות הגלריה לתקופה של שנתיים ימים.

כל התוכניות שתוכננו לשנה הקרובה בטלות.

אנחנו מודים לכל מי ששיתף איתנו פעולה,
ומאחלים לכולם שנה טובה!

צוות הגלריה - רותי דירקטור, מיכל זהבי ורלי יוריסט.