אוצרת הגלריה:
רותי דירקטור
טל': 04-8249830
דואר אלקטרוני: rutid@bezeqint.net
מפיקה:
מיכל זהבי
טל. 04-8240660, פקס. 04-8249298
דואר אלקטרוני: mzehavi@univ.haifa.ac.il
עוזרת הפקה:
רלי יוריסט
לקבלת הזמנות ומידע שוטף טל. 04-8240309
בדואר אלקטרוני : ryurist@univ.haifa.ac.il
כתובת למשלוח דואר:
הגלריה לאמנות, אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, 31905, חיפה

דרכי הגעה בתחבורה ציבורית: אוטובוסים מס': 24, 36, 37, 46, 141.