טל אמיתי: ציור ריאליסטי המתאר את הפנורמה של מפרץ חיפה כפי שהיא נשקפת מחלון הגלריה. אלא שהחלון נאטם לצורך התערוכה, וציור הנוף הוא בעצם תצריף, פאזל עתיר חלקים (6,588!) שאי אפשר לשחק בו. בדומה לעבודות קודמות שלה, גם כאן יצרה אמיתי מראית-עין מתעתעת של דבר מה ממשי (משחק הפאזל) המתגלה כחיקוי מושלם, מושקע ומוקפד, אך חסר כל תכלית. בדומה לדימויי החלון/תמונה הטאוטולוגיים של הצייר הסוריאליסטי מאגריט, גם כאן מתפרק היחס התקני שבין הייצוג לבין האובייקט המיוצג, בין הדימוי למציאות, בין תרבות לטבע. הציור הופך לחלון המשקף את מה שמוסתר מאחוריו ובה בעת מתחזה למשחק ילדים. בעשייה עמלנית, מדיטטיבית, שנמשכה חודשים רבים, פירקה האמנית בסטודיו שלה את הנוף העצום לחלקים זעירים בטכניקה של הסתרה וגילוי (באמצעות סרטי הדבקה). האפקט התלת-ממדי של הציור מעורר מחשבות על אופני הראייה ועל הציור כמסך וכאשליה. יתר על כן, עבודת הפירוק וההרכבה מחדש של הנוף הפסטורלי לכאורה מעוררת מחשבות נוגות על האזור הידוע כאחד הנגועים ביותר בארץ מבחינה אקולוגית.