דימוי רומנטי לכאורה מופיע גם בעבודה פרנויה ורה של ורה קורמן. מארג דקורטיבי של פרחים על גבי מצע לוחות פח בוהקים מתגלה במבט מקרוב כמרקם מסובך של דימויים פורנוגרפיים ושלל עינוגים מיניים. ציורי הפרחים של ג'ורג'יה אוקיף כמו עברו כאן עיוות והקצנה: הדימויים מציגים את הזיקה הסטראוטיפית אישה-טבע באירוניה ומחדדים את הדמיון הצורני בין העולם הווגטטיבי לעולם הווגינלי. זוהי עבודת פוטומונטז' מעובדת בתוכנת פוטושופ, המבוססת על שני סוגי דימויים שאולים: דימויי פרחים הלקוחים מחוברות הדרכה לעיטור רהיטים ודימויים פורנוגרפיים הלקוחים מחוברות פורנו. מלאכת ההרכבה העמלנית בין שני סוגי הדימויים מבוססת על חזרה ובנייה של הכלאות צורניות ודגמים מוכפלים ה"מונחים" על גבי מצע דמוי תחרה. שתי הטקטיקות האסתטיות הסותרות – התמימה והעדינה לעומת הבוטה והעוקצנית – שזורות זו בזו במרקם של הסתרה והתחזות. השם פרנויה ורה, שמקורו בשיח הפסיכואנליטי (סוג מסוים של מחלת נפש), מוליך למשמעויות דומות ומצביע (אמנם בקורטוב של הומור) על משטר דיכוי התשוקות. שם זה עשוי להתפרש גם כפחד מן האמת ובכך להטעין את העבודה במשמעות של אוטוביוגרפיה אירונית. קורמן מייצרת כאן דימוי מיני חדש, דינמי ומתענג, שניתן לראותו גם כמטאפורה למעשה האמנות עצמו.