English חלל התערוכה עבודות הקטלוג על התערוכה דף הבית
הגלריה לאמנות, אוניברסיטת חיפה, בניין ראשי, טרקלין קומת ה-700, שעות פתיחה: א-ה' 10:00-16:00 ו' 13:00-10:00 שבת 14:00-10:00