English חלל התערוכה עבודות הקטלוג על התערוכה דף הבית

הקטלוג
לגופו של דבר
דני יהב-בראון
....להמשך המאמר

אפשר בבקשה לכבות את האור?
רותי דירקטור
....להמשך המאמר

מצגת השקופיות
דארסי אלכסנדר
....להמשך המאמר

כיבוי אורות
שיחה על מקרן השקופיות: אור ההיגיון ואור הראייה

רותי דירקטור, דני יהב-בראון, אסף עברון, יוסף קריספל
....לשיחה
הגלריה לאמנות, אוניברסיטת חיפה, בניין ראשי, טרקלין קומת ה-700, שעות פתיחה: א-ה' 10:00-16:00 ו' 13:00-10:00 שבת 14:00-10:00