English חלל התערוכה אמנים על התערוכה דף הבית

על התערוכה

התערוכה מבקשת לחשוב על זמן הצפייה, על הזמן של הצופה.
בגלריה מוצגות עבודות מעטות יחסית; לא מעט שטח קיר וחלל תצוגה נותרו ריקים. הכוונה היא להפוך את הגלריה למעין מעבדה לצפייה. התקווה היא ליצור תנאים למחשבה על אודות האופן שבו אנו מתנהלים מול אמנות, ועל ההתניות שלנו כצופי אמנות: כמה זמן אנחנו עומדים מול ציור (שמן על בד, עמוס שכבות צבע, ולהבדיל – ציור קיר עשוי משני קווים)? איך צופים בעבודת וידיאו? איזה סוג קשב תובע תצלום גדול-ממדים ומרובה פרטים? כיצד מתבוננים/קוראים בציור, שחלק נכבד ממנו הוא טקסט? ומה באשר לטקסט הקיר עצמו, הטקסט המלווה את התערוכה, המאיר או מתווך אותה – באיזה שלב אנו מאבדים סבלנות, ופונים לאתר את השורה התחתונה, את התמצית?

התערוכה מקדמת בברכה מבוכה; ולמעשה, הרהורים על המבוכה בגין שהייה חפוזה מדי מול יצירה או בשל החישוב "כמה זמן לקח לאמן לעשות את זה", והמקום ש(הרהור כפירה?) זה תופס בשיפוט האמנותי שלנו. הרהורים על משך הצפייה כגורם (כן-או-לא) בהערכה שלנו את יצירת האמנות, ויתרה מזאת – היחס שבין זמן עשייה (משוער, מוערך) של יצירת אמנות לבין זמן הצפייה בה. הרהורים צדדיים לכאורה, שוליים למעשה האמנות עצמו.
האמנם?

בתערוכה מוצגות עבודות של מספר אמנים מדורות שונים, העובדים בסוגי מדיה שונים, ומאתגרים, כל אחד בדרכו, את תשומת לבו, את עינו ואת זמנו של הצופה. ציורים, תצלומים, עבודות וידיאו ופיסול, וטקסטים על הקיר.
זה הזמן שלכם, הזמן של הצפייה.

רותי דירקטור
אוצרת


הגלריה לאמנות, אוניברסיטת חיפה, בניין ראשי, טרקלין קומת ה-700, שעות פתיחה: א-ה' 10:00-16:00 ו' 13:00-10:00